مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

دسته بندی:

دوره MSP 2019

دوره MSP 2019

عنوان فارسی آموزش: دوره MSP 2019 –  نرم افزار ماکروسافت پروجکت  ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی آموزش: Microsoft Project 2019 مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت رسیدن به این هدف: برنامه ر [...]

بیشتر