دسته بندی: Courses

دوره MSP – شرکت O&M مپنا – شیراز

دوره MSP – شرکت O&M مپنا – شیراز

پابان دوره MSP در شرکت o & M مپنا – شیراز – مهرماه ۱۳۹۶ دوره MSP – شرکت O&M مپنا – شیراز [...]

بیشتر
پایان دوره پریماورا در اصفهان(شهریور 1396) و نظرات دانشجویان

پایان دوره پریماورا در اصفهان(شهریور 1396) و نظرات دانشجویان

  http://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/10/primaveraesfehan139606.mp4   دانلود

بیشتر
اتمام دوره MSP گروه A دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-١٧-٠۶-١٣٩۶

اتمام دوره MSP گروه A دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-١٧-٠۶-١٣٩۶

اتمام دوره MSP گروه A دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-١٧-٠۶-١٣٩۶

بیشتر
اتمام دوره پریماورا در شرکت پترو سینا آریا- 960610

اتمام دوره پریماورا در شرکت پترو سینا آریا- 960610

پایان دوره پریماورا در شرکت پترو سینا آریا

بیشتر
دوره MSP ایران خودرو – تاریخ ١٣٩۶٠۵٢۵  (ویدئو)

دوره MSP ایران خودرو – تاریخ ١٣٩۶٠۵٢۵ (ویدئو)

دوره MSP ایران خودرو – تاریخ ١٣٩۶٠۵٢۵   http://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/MSPIRANKHODROMORDAD96-1.mp4   دانلود

بیشتر
دوره جامع مدیریت پروژه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (MSP)

دوره جامع مدیریت پروژه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (MSP)

دوره جامع مدیریت پروژه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (MSP) – در حال برگزاری

بیشتر