دسته بندی: MSP

تنظیمات پنجره Project Information در نرم افزار MSP

تنظیمات پنجره Project Information در نرم افزار MSP

تنظیمات پروژه در نرم افزارهای کنترل پروژه مبایست در ابتدا انجام شود: ✔️نرم افزار MSP: Project –> Project Information تعیین تاریخ شروع پروژه مطابق با قرا [...]

بیشتر
سطح صفر در نرم افزار MSP

سطح صفر در نرم افزار MSP

 سطح صفر چیست؟ ✔️استاندارد مشخصی در اینباره وجود ندارد. ✔️برخی از کتاب ها سطح صفر را اسم پروژه میدانند که نرم افزار MSP بدین صورت عمل میکند که از طریق [...]

بیشتر