مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: اسکرام

یک روز در سرزمین کانبان(پادکست)

برای سفر به سرزمین کانبان، به ۱۰ شکل بالا توجه و همزمان به توضیحات پادکست گوش کنید.     دانلود

بیشتر

تفاوت Board اسکرام و کانبان(پادکست)

تفاوت Board اسکرام و کانبان همزمان به شکل توجه و به پادکست گوش کنید.     دانلود

بیشتر

تفاوت اسکرام و کانبان در اضافه شدن فعالیت 5 به 4 فعالیت قبلی(پادکست)

با اضافه شدن فعالیت ۵ به ۴ فعالیت قبلی، مطابق با شکل چه اتفاقاتی رخ خواد داد. به پادکست گوش نمایید.     دانلود [...]

بیشتر

اسکرام و 4 فعالیت(پادکست)

همانطور که در شکل میبینید، ۴ فعالیت در تابلو اسکرام وجود دارد. با وارد شدن فعالیت ۵ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای توضیحات به پادکست گوش کنید      دانل [...]

بیشتر

اسکرام و تیم های فراوظیفه ای(پادکست)

میتونید از طریق پادکست  به مبحث گوش کنید.     دانلود

بیشتر

اسکرام و اسپرینت(پادکست)

شنیدن آنلاین مبحث اسکرام و اسپرینت در پادکست     دانلود

بیشتر

تعیین اندازه کارهای در جریان در کانبان(پادکست)

تعیین اندازه کارهای در جریان در کانبان با توضیح یک مثال – لطفاً همزمان به شکل نگاه و به پادکست گوش کنید     دانلود [...]

بیشتر

تفاوت اسکرام و کانبان(پادکست)

    توضیحات بیشتر در پادکست     دانلود

بیشتر

آهنگ های مختلف در اسکرام(پادکست)

۳ تیم و آهنگ های مختلف در اسکرام     دانلود

بیشتر

اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed)(پادکست)

اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed) اسکرام بر اساس تکرارهایی با طول ثابت پایه ریزی شده برای هر تکرار میشه اون رو مشخص کرد.(تکرار ها باید طول یکسان داشته باشند) [...]

بیشتر