مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: COMFAR

نصب نرم افزار کامفار3 در ویندوز 10 (ویدئو)

برای آموزش نصب نرم افزار کامفار بر روی ویندوز ۱۰ یا ۸ با نصب ویندوز مجازی ببینید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/INSTALLATIONCOMDAR3WINDOWS10.mp4   دانلود

بیشتر

کامفار درس 10-تعریف هزینه دارایی های ثابت (ویدئو)

برای آموزش کامفار درس ۱۰-تعریف هزینه دارایی های ثابت به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/COMFARLESSON10.mp4   دانلود

بیشتر

آموزش نرم افزار کامفار(درس ٨) – تورم و نرخ تنزیل و مروری بر درس های قبل(ویدئو)

آموزش نرم افزار کامفار(درس ٨) – تورم و نرخ تنزیل و مروری بر درس های قبل را در ویدئو زیر مشاهده کنید.   https://kharradpour.com/wp-content/upload [...]

بیشتر

درس ٩-هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین(ویدئو)

در این ویدئو به هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین میپردازیم و مروری بر درسهای گذشته داریم.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads [...]

بیشتر

کامفار درس 7 تعریف محصول(پادکست)

در این پادکست به تعریف محصول در نرم افزار کامفار می پردازیم. در این بخش ظرفیت اسمی محصول، تاریخ شروع واقعی بهره برداری و پایان بهره برداری تعریف می نمائیم.   [...]

بیشتر

کامفار درس 6- افق برنامه ریزی(پادکست)

 بعد از تعریف پروژه، به تعریف افق برنامه ریزی می پردازیم. به شکل و پادکست توجه نمائید.     دانلود

بیشتر

کامفار-درس 5 (پادکست)

در درس پنجم به تعریف یک پروژه و نوع آن در محیط نرم افزار می پردازیم. به شکل و پادکست توجه نمائید.         دانلود [...]

بیشتر

آموزش نرم افزار کامفار درس4(پادکست)

 این درس گام اول برای تعریف یک پروژه جدید در نرم افزار کامفار میباشد. به شکل و توضیحات در پادکست توجه نمایید.       دانلود   [...]

بیشتر

کامفار-درس سوم (پادکست)

مطالعات پیش از سرمایه گذاری: پیش از سرمایه گذاری روی هر طرحی به منظور مشخص نمودن دستاوردهای نهائی طرح و همچنین کاهش دامنه ریسک در دست یابی به اهداف،مطالعات پیش از سر [...]

بیشتر

کامفار-درس دوم (پادکست)

کامفار برای طرح خاصی تهیه نشده بلکه نرم افزار انعطاف پذیری است که میتوان با استفاده از آن طرح های جدید با توسعه، طرح های صنعتی ،توریسم، معدن و … [...]

بیشتر