مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: EXCEL

رسم نمودار لیوانی در اکسل (ویدئو)

رسم نمودار لیوانی در اکسل جالب توجه میباشد. به ویدئو مبنی بر این موضوع توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/Valut.mp4   دانلود

بیشتر

رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در اکسل (ویدئو)

رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در یک شکل در اکسل یکی از پرکاربرد موارد در کنترل پروژه میباشد. به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-cont [...]

بیشتر

تابع Vlook_up در اکسل (پرکاربرد در کنترل پروژه) (ویدئو)

تابع Vlook_up در اکسل یکی از پرکاربردترین توابع در کنترل پروژه میباشد. به ویدئو توجه نمائید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/VLOOKUP.mp4 دانلود

بیشتر

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل (ویدئو)

توابع SUMIF,SUMIFS در نرم افزار اکسل را میتوانید در ویدئو آموزشی فرا بگیرید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SUMIF-SUMIFS.mp4   دانلود

بیشتر

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP(ویدئو)

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP را میتوانید در ویدئو مشاهده نمایید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploa [...]

بیشتر

رسم نمودار تفنگی در اکسل و گزارشات داشبوردی در کنترل پروژه(ویدئو)

در این ویدئو رسم نمودار تفنگی را فرا میگیرید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/tofangichartinexcel.mp4   دانلود

بیشتر

گزارش داشبوردی در اکسل-روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها (ویدئو)

 گزارش داشبوردی در اکسل و در حوزه مدیریت پروژه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. اینبار میخواهیم روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها را مورد بررسی قرار ده [...]

بیشتر

رسم گراف Sparkline (گزارش داشبوردی-ویدئو)

گراف Sparkline یکی از شکل های بسیار مطرح در تهیه گزارشات داشبوردی میباشد. به ویدئو آموزشی در این خصوص توجه نمایید   https://kharradpour.com/wp-content/u [...]

بیشتر

رسم نمودار GaugeChart در اکسل(ویدئو)

رسم نمودار  GaugeChart در اکسل، گزارشات داشبوردی جذابی برای شما ارائه می دهد. ویدئو آموزشی در این خصوص را دانلود نمائید.   https://kharradpour.com/wp-cont [...]

بیشتر

رسم نمودار Timeline در اکسل(ویدئو)

نمایه Timeline یکی از نمایه های معروف در نرم افزار MSP میباشد که گزارشات جذابی بر مبنای مایلستون ها میشود ارائه داد. حال با این ویدئو رسم نمودار Timeline را در اکسل [...]

بیشتر