مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: MORAL

اثر موج (Morale) (پادکست)

 از Morale جهت تشویق و ایجاد انگیزه کارمندان در سرتاسر تغییر استفاده کنید. ✅خودم(Myself): بهترین تشویق از ناحیه شما،توجه کامل شما،علاقه شما و تمرکز شم [...]

بیشتر