مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PMO

PMO(دفتر مدیریت پروژه)(قسمت چهارم)(پادکست)

وظایف PMO: مدیریت منابع مشترک بین همه پروژه هایی که توسط دفتر مدیریت پروژه اداره میشوند. شناسایی و تهیه متدلوژی،بهترین شیوه ها و استانداردهای مدیریت پروژه مربی گری،ارشاد،آ [...]

بیشتر

PMO(دفتر مدیریت پروژه)(قسمت سوم)(پادکست)

 پروژه هایی که توسط دفتر مدیریت پروژه پستیبانی و اداره می شوند ممکن هستش ارتباطی با هم نداشته باشند جز اینکه …    به پادکست گوش کنید     [...]

بیشتر

PMO(دفتر مدیریت پروژه)(قسمت دوم)(پادکست)

انواع ساختار PMO(دفتر مدیریت پروژه) -پشتیبان -کنترلی -دستوری       دانلود

بیشتر

PMO(دفتر مدیریت پروژه)(قسمت اول)(پادکست)

 Project Management Office:   دفتر مدیریت پروژه Program Management Office:  دفتر مدیریت طرح Portfolio Management Office   دفتر مدیریت پورتفولیو     [...]

بیشتر