دسته بندی: MSP

توضیحات Baseline و اطلاعات واقعی در MSP / ١٩ آبان ١٣٩۶ (ویدئو)

توضیحات Baseline و اطلاعات واقعی در MSP / ١٩ آبان ١٣٩۶ (ویدئو)

در این ویدئو با برخی نکات خط مبنا و وارد نمودن اطلاعات واقعی در نرم افزار آشنا میشوید. https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/11/baselinemsp.mp4 دانلود

بیشتر
گزارشات و رسم منحنی S-Curve با منبع مجازی در نرم افزار MSP (ویدئو)

گزارشات و رسم منحنی S-Curve با منبع مجازی در نرم افزار MSP (ویدئو)

خیلی از کارشناسان مایل هستند مطابق روش منبع مجازی در نرم افزار پریماورا مشابه آن در نرم افزار MSP انجام دهند، در این ویدئو سعی کرده ام که شما را با این [...]

بیشتر
پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP (ویدئو)

پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP (ویدئو)

برای تنظیمات پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/10/networkdiagraminmsp2016.mp4   دانلود  

بیشتر
رنگی کردن summary task ها در نرم افزار MSP (ویدئو)

رنگی کردن summary task ها در نرم افزار MSP (ویدئو)

گاهی اتفاق می افتد که در پروژه ها در نرم افزار مایکروسافت پروجکت مانند نرم افزار پریماورا فعالیت های مادر را رنگی نمائید. البته در نرم افزار پریماورا بصورت پیش فر [...]

بیشتر
نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators  در  MSP (ویدئو)

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP (ویدئو)

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP برای مدیران جذاب خواهد بود. لطفاً به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/20 [...]

بیشتر
گزارشات داشبوردی بودجه و ارزش کسب شده در MSP (ویدئو)

گزارشات داشبوردی بودجه و ارزش کسب شده در MSP (ویدئو)

ارزش کسب شده یکی از موارد مهم و جالب توجه در گزارشات میباشد. گزارشات داشبوردی بودجه و ارزش کسب شده در MSP به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour. [...]

بیشتر
نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP (ویدئو)

نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP (ویدئو)

نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP جالب توجه است. میتوانید ویدئو را مشاهده نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SCURVEMSPTIMEKHARRADPOUR.mp4   دانلود

بیشتر
انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP(ویدئو)

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP(ویدئو)

انتقال فعالیتها،مدت زمان،روابط،سطوح،منابع و تخصیص منابع از اکسل به MSP را میتوانید در ویدئو مشاهده نمایید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploa [...]

بیشتر
اعلام فعالیتهای هفته بعد در نرم افزار MSP (برای ارائه به تیم اجرایی)(ویدئو)

اعلام فعالیتهای هفته بعد در نرم افزار MSP (برای ارائه به تیم اجرایی)(ویدئو)

اعلام فعالیتهای هفته بعد در نرم افزار MSP (برای ارائه به تیم اجرایی)(ویدئو)   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/filternextweekinmsp.mp4   دانلود

بیشتر
ستون های Created,Status Date در نرم افزار MSP(ویدئو)

ستون های Created,Status Date در نرم افزار MSP(ویدئو)

توضیحات ستون های Status Manager,Status Indicator,Created,Status در نرم افزار MSP را در ویدیئو آمورشی میتوانید فرا بگیرید.   https://kharradpour.com/wp-conte [...]

بیشتر