مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: KHARRADPOUR

پایان سومین دوره MSP فشرده ایران خودرو 961119

پایان سومین دوره MSP فشرده ایران خودرو ۹۶۱۱۱۹

بیشتر

دوره MSP – شرکت O&M مپنا – شیراز

پابان دوره MSP در شرکت o & M مپنا – شیراز – مهرماه ۱۳۹۶ دوره MSP – شرکت O&M مپنا – شیراز [...]

بیشتر

غیرفعال کردن فعالیت در نرم افزار MSP (پادکست)

غیرفعال نمودن فعالیت امکان جدیدی است که نرم افزار MSP در اختیار کاربران گذاشته است. گاهاً در پروژه ها پیش میاید که فعالیتی موقتاً از دامنه یا Scope کاری خارج ش [...]

بیشتر

پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP (ویدئو)

برای تنظیمات پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/10/networkdiagraminmsp2016.mp4   دانلود  

بیشتر

رنگی کردن summary task ها در نرم افزار MSP (ویدئو)

گاهی اتفاق می افتد که در پروژه ها در نرم افزار مایکروسافت پروجکت مانند نرم افزار پریماورا فعالیت های مادر را رنگی نمائید. البته در نرم افزار پریماورا بصورت پیش فر [...]

بیشتر

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP (ویدئو)

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP برای مدیران جذاب خواهد بود. لطفاً به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/20 [...]

بیشتر

نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP (ویدئو)

نحوه رسم s-Curve Time در نرم افزار MSP جالب توجه است. میتوانید ویدئو را مشاهده نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/SCURVEMSPTIMEKHARRADPOUR.mp4   دانلود

بیشتر

بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات(ITIL Foundation)

?بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات(ITIL Foundation) ✅استراتژی خدمت(Service Strategy)(ss) ✅طراحی خدمت(Service Design)(SD) ✅تغییر/انتقال خدمت(Service Tr [...]

بیشتر

درصد وزنی از نوع زمان (پادکست)

درصد وزنی از نوع زمان در نرم افزارهای کنترل پروژه نکته خاصی دارد و آن هم به داشتن lAG برای فعالیت ها بر میگردد. لطفاً پادکست مورد نظر را گوش کنید.     د [...]

بیشتر

واریانس تاریخ شروع و پایان در MSP,P6 (پادکست)

برای نکته مطرح شده واریانس تاریخ شروع و پایان در MSP,P6 به پادکست و شکل توجه نمایید.     دانلود

بیشتر