مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: KHARRADPOUR

گزینه Claim Digger در نرم افزار پریماورا(پادکست)

برای فراگیری Claim Digger در نرم افزار پریماورا همزمان به عکس و پادکست توجه نمائید.     دانلود

بیشتر

انواع ستون های تاریه در نرم افزار پریماورا(پادکست)

۱)Start=Remaining Start Date(Not Start) ۲)Actual Start–>Start ۳)Finish=Planned Finish Date ۴)Actual Finish–>Finish ۵)Actual Start تاری [...]

بیشتر

انواع راه های تعیین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (ویدئو)

انواع راه های تعیین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها در نرم افزار پریماورا را میتوانید در ویدئو ملاحظه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uplo [...]

بیشتر

اضافه کاری یا افزایش اکیپ کاری در اینصورت پیشنهاد میشود؟ (پادکست)

درصد پیشرفت برنامه ای: %۴۰ درصد پیشرفت واقعی: %۲۰ ?اضافه کاری یا افزایش اکیپ کاری در اینصورت پیشنهاد میشود؟     دانلود [...]

بیشتر

دستور کار پروژه

-دستور کار پروژه: ✳️شرحی توصیفی از محصولات یا خدمات. ✅برای پروژه های داخلی آغازگر یا حامی دستور کار را براساس نیازهای کسب و کار و الزامات محصول یا خدمت ته [...]

بیشتر

چرا در MSP مقادیرACWP و Actual Cost گاهی متفاوت و گاهی یکسان است؟ (ویدئو)

چرا در MSP مقادیرACWP و Actual Cost گاهی متفاوت و گاهی یکسان است؟در این ویدئو این مطلب را فراخواهید گرفت.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/ACT [...]

بیشتر

کامفار درس 10-تعریف هزینه دارایی های ثابت (ویدئو)

برای آموزش کامفار درس ۱۰-تعریف هزینه دارایی های ثابت به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/COMFARLESSON10.mp4   دانلود

بیشتر

ایجاد یا حذف سریع روابط بین فعالیتها در نرم افزار پریماورا (ویدئو)

برای فراگیری ایجاد یا حذف سریع روابط بین فعالیتها در نرم افزار پریماورا به ویدئو زیر توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/rel [...]

بیشتر

آموزش نرم افزار کامفار درس9(هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت) (ویدئو)

نرم افزار کامفار ✅(درس ٩-هزینه سرمایه گذاری های دارایی های ثابت-١-٩خرید زمین) به ویدئو درس ۹ آموزش نرم افزار کامفار توجه نمائید.   https://kharradpour.com [...]

بیشتر

انواع درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP (پادکست)

✳️پاسخ سوال: انواع درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP ?مثال:خانه تکانی برنامه اول: ٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨ %Complete: 50% work% 50% برنامه دوم: ٨-٨-٨-٨-٨- [...]

بیشتر