مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: پرینس2

پایان دوره MSP دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و علم و فرهنگ (مرداد98)

دوره MSP دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و علم و فرهنگ (مرداد۹۸) به پابان رسید.

بیشتر

فصل 3 استاندارد Prince2: ادامه توضیحات فرآیند۴ و شروع فرآیند 5(پادکست)

فصل٣ استاندارد Prince2: فرآیند۴: کنترل مرحله مدیریتی(٢ اقدام پایانی) فرآیند۵: مدیریت تحویل محصول ٢ اقدام پایانی در این فرآیند(فرآیند ۴): ارجاع مسائل به سطح ه [...]

بیشتر

فصل٣: فرآیند۴: کنترل مرحله مدیریتی(پادکست)

فصل٣: فرآیند۴: کنترل مرحله مدیریتی ابتدا برنامه ریزی و بعد فرآیند آغازش پروژه و سپس کار اجرایی و فرآیند کنترل. ٣ اقدام در این فرآیند: تحویل بسته های ک [...]

بیشتر

فصل٣ استاندارد پرینس 2 – فرآیند٣: آغازش پروژه(پادکست)

فصل٣: فرآیند٣: آغازش پروژه به برنامه ریزی پروژه هم عنوان میشود و در سطح مدیریت(مدیر پروژه) و اولین مرحله مدیریتی است. ۴ اقدام در این فرآیند: تهیه ا [...]

بیشتر

فصل ٣:(فرآیند٢: هدایت پروژه-تصویب مرحله یا برنامه اصلاحی)(پادکست)

فصل ٣:(فرآیند٢: هدایت پروژه-تصویب مرحله یا برنامه اصلاحی) ۵ اقدام در این فرآیند: تصویب آغازش پروژه تصویب پروژه تصویب مرحله یا برنامه اصلاحی تصمیم گیری مو [...]

بیشتر

فصل3 استاندارد Prince2: فرآیند٢: هدایت پروژه-تصویب آغازش پروژه (پادکست)

 فصل ٣:(فرآیند٢: هدایت پروژه-تصویب آغازش پروژه) ۵ اقدام در این فرآیند: ۱-تصویب آغازش پروژه ۲-تصویب پروژه ۳-تصویب مرحله یا برنامه اصلاحی ۴-تصمیم گیری موردی ۵-تصویب پایان پروژه [...]

بیشتر

فصل3 استاندارد Prince2: فرآیند1: راه اندازی پروژه (پادکست)

 فصل سوم: (فرآیند ١: راه اندازی پروژه) Starting up a project در ٢ سطح مدیریتی قرار میگیره: – سطح هدایت -سطح مدیریت ورودی این فرآیند: جرقه پروژه یا Pro [...]

بیشتر

فصل3 استانداردPrince2 (پادکست)

فصل ۳: فرآیندها(ی استاندارد) با اصول و زمینه ها آشنا شدیم؛ با روند مدیریت پروژه که این اصول و زمینه ها را  به کار می گیرد آشنا میشیم. این روند از طریق فر [...]

بیشتر

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(7.پیشرفت)(پادکست)

 زمینه_ها(-٧:پیشرفت) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت پیشرفت به معنی ارزیابی عملکرد پروژه است.     دانلود [...]

بیشتر

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(6.تغییر)(پادکست)

زمینه_ها(-۶:تغییر) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت تغییر در پروژه ها اجتناب ناپذیر است و همواره تغییرات نامطلوب نیستند. تمام ت [...]

بیشتر